Prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów

  • • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych w księdze przychodów i rozchodów
  • • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
  • • prowadzenie ewidencji oraz deklaracji dla potrzeb rozliczeń podatku VAT
  • • bieżące doradztwo ekonomiczne, finansowe i podatkowe
  • • reprezentacja spółki w US
  • • sprawozdania do urzędu statystycznego

CentrumFK oferuje też prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)

 

Jeżeli masz więcej pytań skontaktuj się z nami teraz.

Zobacz też jakie inne usługi oferujemy.

Tel: +48 71 785 43 05

Adres: Centrum FK
ul. Ostrowskiego 30
53-238 Wrocław