Obsługa kadrowa

Gromadzenie i przechowywanie teczek osobowych, w tym:

 • • dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się pracownika o zatrudnienie
 • • dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia
 • • dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia

Sporządzanie dokumentów:

 • • umowa o pracę
 • • umowa zlecenia i o dzieło
 • • aneksy do umów
 • • wypowiedzenie umowy o pracę
 • • świadectwo pracy

Inne

 • • ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych i ewidencja ich wykorzystania
 • • powiadamianie o potrzebie aktualizacji badań lekarskich i obowiązkowych szkoleń
 • • bieżące informowanie o występujących brakach w dokumentacji kadrowej
 • • udzielanie wyjaśnień w sprawach objętych obsługą w toku kontroli PIP, ZUS

 

Jeżeli masz więcej pytań skontaktuj się z nami teraz.

Zobacz też jakie inne usługi oferujemy.

Tel: +48 71 785 43 05

Adres: Centrum FK
ul. Ostrowskiego 30
53-238 Wrocław