Obsługa płacowa

Naliczanie płac

  • • miesięczne listy wynagrodzeń osób zatrudnionych przez klienta
  • • przygotowanie rachunków do umów cywilno-prawnych
  • • naliczanie zasiłków w razie choroby i macierzyństwa, odpraw, ekwiwalentów, składek i podatków dochodowych

Rozliczanie płac

  • • przygotowywanie miesięcznych deklaracji dla ZUS dot. składek osób zatrudnionych
  • • przekazywanie miesięcznych raportów ZUS RMUA osobom zatrudnionym
  • • zgłoszenia i wyrejestrowania pracowników z ZUS
  • • przygotowywanie rocznych deklaracji dla osób zatrudnionych PIT 11
  • • sporządzanie sprawozdań GUS dot. wynagrodzeń
  • • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach

 

Jeżeli masz więcej pytań skontaktuj się z nami teraz.

Zobacz też jakie inne usługi oferujemy.

Tel: +48 71 785 43 05

Adres: Centrum FK
ul. Ostrowskiego 30
53-238 Wrocław