Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)

  • • kontrola przekazywanych dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
  • • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych w księgach rachunkowych
  • • prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • • prowadzenie ewidencji oraz deklaracji dla potrzeb rozliczeń podatku VAT i podatku dochodowego
  • • bieżące doradztwo ekonomiczne, finansowe i podatkowe mające na celu optymalizację obciążeń podatkowych
  • • reprezentacja spółki w US
  • • sprawozdania do urzędu statystycznego
  • • sporządzanie sprawozdań finansowych
  • • przygotowywanie miesięcznych raportów dla Zarządu zgodnie z zapotrzebowaniem
  • • przechowywanie dokumentów księgowych

CentrumFK oferuje też prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów

 

Jeżeli masz więcej pytań skontaktuj się z nami teraz.

Zobacz też jakie inne usługi oferujemy.

Tel: +48 71 785 43 05

Adres: Centrum FK
ul. Ostrowskiego 30
53-238 Wrocław